#15 - Analgesi hos traumepasienter Innlandet SH, DEL 1 - Gjest: Lars Olav Fjose

June 5th, 2018

Jeg besøker anestesi og luftambulanselege Lars Olav Fjose på hans kontor på Gjøvik sykehus. Der de har et pågående prosjekt med intranasal smertelindring med bl.a opioider og anestetikum til traumepasientene. Del 1 av 2

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#14 - Når en paramedic gjør en feilvurdering - Gjest: Thomas Green

May 29th, 2018

Thomas Green jobber som paramedic i OUS. Våren 2008 etter et rutineoppdrag gjorde Thomas en feilvurdering som endte i en advarsel fra helsetilsynet.  Hva kan vi lære av en paramedic som gjør en feilvurdering?

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#13 - Prehospital behandling av AKS - Gjest: Bjørn Bendz

May 22nd, 2018

Del 2 av 2 Akutt koronar syndrom, Hva er den prehospitale behandlingen av AKS? Hva gjør behandlingen? Vi er tilbake på Rikshospitalet hos overlege Bjørn Bendz. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#12 - AKS - Gjest: Bjørn Bendz

May 15th, 2018

Hva er Akutt koronarsyndrom? Hva er tegn og symptomer? Jeg tar turen til Rikshospitalet i Oslo for å snakke med overlege i Kardiologi Bjørn Bendz.

Dette er del 1 av 2.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#11 - EMS Norway - Gjest: Thomas Renngård

May 8th, 2018

Jeg tar en prat med en av initivtakerne på EMS Norway - Ambulansemesterskap. Hvordan foregår et ambulansemesterskap?  Dagens gjest er Paramedic Thomas Renngård

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#10 - Beredskapspunkter - Gjester: Oddbjørn Hagen og Thomas Christensen

May 1st, 2018

I 2016 startet Oslo universitetssykehus med beredskapspunkter på grunn av lav måloppnåelse på anbefalte responstider i deler Oslo. Hva er egentlig beredskapspunketer? Og hva har det egentlig å si for pasientene?  Jeg snakker med Oddbjørn Hagen og Thomas Christensen i OUS. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#9 - Prehospital ultralyd - Gjest: Nils Petter Oveland.

April 17th, 2018

Prehospital ultralyd er innført i luftambulansetjenesten. Kan dette være en del av fremtiden også for oss ambulansepersonell? Hva er bruksområde? Opplæring? Vil det gå utover pasienten sin dyrbare tid? 

I dagens episode snakker vi med Nils Petter Oveland er luftambulanselege og har en Ph.d i ultralydbruk ved pneumothorax. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#8 - Pneumothorax - Gjest: Nils Petter Oveland

April 10th, 2018

Hva er pneumothorax?  Symptomene og hvor lett er det å oppdage? Nils Petter Oveland er Luftambulanselege og har forsket på hvordan oppdage en punktert lunge med ultralyd. Tema i denne episoden er Pneumothorax. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#7 - Fødselskomplikasjoner - Gjest: Thorbjørn Brook Steen

April 3rd, 2018

Hva gjør vi når barnet ligger i unormalt leie, placenta previa? Thorbjørn tar oss nok en gang med inn på fødestuen der vi snakker om hva vi kan gjøre når fødselen ikke går som normalt. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#6 - Den normale fødsel - Gjest: Thorbjørn Brook Steen

March 27th, 2018

Jeg snakker med fødselslege og gynekolog Thorbjørn Brook Steen. Hvordan skal vi undersøke en gravid kvinne? Hvordan kan vi forhindre revning og rifter ved forløsning? Tema denne gangen er den normale fødselen.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »