#11 - EMS Norway - Gjest: Thomas Renngård

May 8th, 2018

Jeg tar en prat med en av initivtakerne på EMS Norway - Ambulansemesterskap. Hvordan foregår et ambulansemesterskap?  Dagens gjest er Paramedic Thomas Renngård

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#10 - Beredskapspunkter - Gjester: Oddbjørn Hagen og Thomas Christensen

May 1st, 2018

I 2016 startet Oslo universitetssykehus med beredskapspunkter på grunn av lav måloppnåelse på anbefalte responstider i deler Oslo. Hva er egentlig beredskapspunketer? Og hva har det egentlig å si for pasientene?  Jeg snakker med Oddbjørn Hagen og Thomas Christensen i OUS. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#9 - Prehospital ultralyd - Gjest: Nils Petter Oveland.

April 17th, 2018

Prehospital ultralyd er innført i luftambulansetjenesten. Kan dette være en del av fremtiden også for oss ambulansepersonell? Hva er bruksområde? Opplæring? Vil det gå utover pasienten sin dyrbare tid? 

I dagens episode snakker vi med Nils Petter Oveland er luftambulanselege og har en Ph.d i ultralydbruk ved pneumothorax. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#8 - Pneumothorax - Gjest: Nils Petter Oveland

April 10th, 2018

Hva er pneumothorax?  Symptomene og hvor lett er det å oppdage? Nils Petter Oveland er Luftambulanselege og har forsket på hvordan oppdage en punktert lunge med ultralyd. Tema i denne episoden er Pneumothorax. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#7 - Fødselskomplikasjoner - Gjest: Thorbjørn Brook Steen

April 3rd, 2018

Hva gjør vi når barnet ligger i unormalt leie, placenta previa? Thorbjørn tar oss nok en gang med inn på fødestuen der vi snakker om hva vi kan gjøre når fødselen ikke går som normalt. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#6 - Den normale fødsel - Gjest: Thorbjørn Brook Steen

March 27th, 2018

Jeg snakker med fødselslege og gynekolog Thorbjørn Brook Steen. Hvordan skal vi undersøke en gravid kvinne? Hvordan kan vi forhindre revning og rifter ved forløsning? Tema denne gangen er den normale fødselen.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#5 Svangerskapskomplikasjoner - Gjest: Thorbjørn Brook Steen

March 20th, 2018

I episode 5 tar vi for oss noen komplikasjoner ved svangerskapet. Hva er Ekstrauterin Graviditet? Preklampsi? og hvor mye tåler mor og barn mot traumer? Thorbjørn Brook Steen Overlege på Ullevål sykehus er gjest i dagens episode. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#4 - NIHSS - Gjest: Maren Ranhoff Hov

March 13th, 2018

Hvordan undersøker nevrologen slagpasienten på sykehuset? 

Maren går igjennom NIHSS, en klinisk skår. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#3 - Hjerneslag- Gjest: Maren Ranhoff Hov

March 5th, 2018

Vi møter igjen Maren, hun mener vi må tenke nytt i forhold til organsering av akutt hjernesykdom. Hva er hjerneslag? Hva er symptomerne? Og hvorfor er hjerneslag kappløp mot klokka?

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#2 - Slagambulanse- Gjest: Maren Ranhoff Hov

February 26th, 2018

Jeg får besøk av lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov, hun snakker om slagambulansen i Østfold og forskningen rundt denne. Hva er slagambulansen? hvem bemanner den?  hva slags betydning har det får pasientene? dette får du svar på i dagens episode.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »