#71 - Bekkenskader - Gjester: Tina Gaarder og Halvard Stave

February 16th, 2021

Prehospital vurdering av traumepasienten kan være vanskelig og uoversiktlig. Denne episoden tar for seg vurdering av bekkenskader.

I studio har jeg fått med meg et stjernelag. Tina Gaarder er professor og leder avdelingen for traumatologi ved Oslo universitetssykehus.

Halvard Stave  er seksjonsoverlege i Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus og har lang erfaring med prehospital medisin.

Sammen snakker vi om anatomien, vurdering og behandlingen av disse pasientene med fokus på prehospital behandling. 

 

https://www.dupusterforfort.com/

 
Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App