#37 - Kronerulling til brystkompresjonsmaskiner - Gjest: Tom Willy Thomassen

March 12th, 2019

Når ikke sykehuset man jobber i ikke har budsjett til pasient og personellsikkerhets utstyr tar noen ildsjeler tak i problemene og går til innsamlingsaksjon. Tom Willy Thomassen er Paramedic i Universitetssykehuset Nord- Norge og startet kronerulling til brystkompresjonsmaskiner. På under 1 uke hadde de samlet 2.2 millioner kroner.  

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

 

 

Share | Download(Loading)

#36- SAAP and REBOA - Foredragsholder: James E Manning

March 6th, 2019

Today’s episode will be conducted in English, as it will feature the lecture of Doctor and Professor James E. Manning, from the University of North Carolina at Chapel Hill, School of medicine.

 He will be talking about several of the exciting studies he’s conducted on:

 Selective Aortic Arch Perfusion SAAP,  Intra Aorta adrenalin injection, as means of treatment during medical and traumatic cardiac arrests.

Resuscitive Endovascular Ballon Occlusion of the Aorta REBOA

Extracorporeal Membrane Oxygenation ECMO

These procedures are very advanced, but the effectiveness of them are controversial within the medical community. In Norway, a prehospital study on the REBOA procedure during cardiac arrests, is already ongoing in the city of Trondheim.

 A huge Thank You to Doctor and Professor James E. Manning and Per Olav Berve at the Air Ambulance Department at Oslo University Hospital for letting me record and share this lecture on my podcast.

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

 

Share | Download(Loading)

#35- Førstehjelp i grunnskolen - Gjester: Marit Røed Halvorsen og Ruth-Jorunn Segadal Breiland

February 14th, 2019

I "Norges største dugnad"  sammen redder vi liv har Landsforeningen for hjerte og lungesyke har fått ansvar for å lære bort førstehjelp barn i grunnskolen. målet er at 770 000 barn skal innen 2020 skal ha opplæring i basal førstehjelp.

Jeg møter prosjektleder Marit Røed Halvorsen og prosjektkoordinator Ruth-Jorun Segadal Breiland på deres kontor på Grensen i Oslo for å høre mer om dette prosjektet 

For mer info:

https://www.forstehjelpigrunnskolen.no/

Sammen redder vi liv er en nasjonal dugnad og ledes av Helse- og omsorgsdepartementet igjennom helsedirektoratet. Målet er at minst 200 liv skal reddes og befolkningen skal få mer kunnskap om tidskritiske sykdommer og livreddende førstehjelp.

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

 

Share | Download(Loading)

#34 - Drukningsprosessen og prehospital behandling - Foredragsholder: Halvard Stave

January 22nd, 2019

Halvard Stave er seksjonsoverlege på 119 legeambulansen og luftambulanseavdelingen i Oslo universitetssykehus.

Dette er andre foredraget fra luftambulanseavdelingen i OUS sitt drukningsseminar i november 2018. 

Halvard snakker om Patofysiologi og prehospital behandling av drukningsulykker. 

Du finner også hele foredraget med powerpoint i denne linken:

https://vimeo.com/312610272

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

# 33 - Drukning er ikke bare drukning - Foredragsholder: John Mogensen

January 15th, 2019

Hvordan kan du gjenkjenne en drukning? 

John Mogensen er kystlivredder i Danmark. 

Dette er en del av flere foredrag som ble holdt november 2018. 

Luftambulanseavdelingen inviterte til drukningsseminar november i 2018. 

Hver tirsdag får du nytt foredrag. 

Share | Download(Loading)

#32 - innhalasjonsskader, Del 2 Gjest: Erik Westnes

December 20th, 2018

Del 2 av 2 Innhalasjonskader.

Denne episoden tar for seg prehospital og inhospital behandling av innhalasjonsskader samt cyanidforgiftning.

Erik Westnes jobber som paramedic i OUS, både på stasjon sentrum og legebilen 119. Han også en av kammeroperatørene på seksjon for hyperbar medisin på Ullevål sykehus. 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

#31 - Innhalasjonsskader, Del 1- Gjest: Erik Westnes

December 18th, 2018

I dagens episode er jeg med Erik på jobb på legebilen i Oslo. Vi snakker om innhalasjonsskader som termisk skade, karbonmonoksid forgiftning, 

Erik Westnes jobber som paramedic i OUS, både på stasjon sentrum og legebilen 119. Han også en av kammeroperatørene på seksjon for hyperbar medisin på Ullevål sykehus. 

Dette er del 1 av 2 om Innhalasjonsskader. 

Neste episode tar for seg prehospital og inhospital behandling av innhalasjonsskader samt cyanidforgiftning. 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

#30 - Slik oppfatter pasientene oss - Gjest: Sverre Mørk

December 6th, 2018

Sverre jobber som paramedic i VVHF. Hans nysgjerrighet og entusiasme førte til at han i 2011 gjorde en studie på hvordan ambulansepersonell oppfattes. Tittelen var " Er pasienten fornøyd med den jobber ambulansepersonell gjør?"

I dagens episode snakker jeg Med Sverre Mørk om denne studien.

Hele rapporten kan du laste ned her https://www.emsnorway.no/

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

#29 - 10 minutter med babling og selvpromotering, med Thomas Renngård

December 5th, 2018

Hva skjer i "Du puster for fort" og "EMS Norway"

Thomas Renngård er på kaffebesøk.

Pappaperm, resertifisering, kalender 2019, selvpromotering og morgendagens podkast er noe av det vi prater om.

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

#28 - Akuttmedisinsk speeddate - Gjest: Randi Simensen

November 30th, 2018

Randi jobber som paramedic i OUS både som enredder og på ordinær ambulanse i tillegg til å være fagparamedic.

Hun har tatt mastergraden sin på Universitetet i Stavanger. Den tverrfaglige Mastergraden Pre Hospital Critical Care.

Masteroppgaven skrev hun om "Hvordan oppnå høyere grad av Resiliens ved overlevering"

Randi Simensen skal gjøre meg robust på overlevering av pasient til team i denne episoden.

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

 

 

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »