#21 - Operative utfordringer på Utøya - Gjest: Håvard Larsen

September 4th, 2018

Håvard jobber som paramedic i Veste Viken HF. Han var en av flere operative lederne for helsesiden på Utøya 22. juli 2011. Han gjorde ting der som gjorde at evakueringskjeden ble vellykket. Hva var de operative utfordringene denne dagen? Håvard tar oss med i sine operative vurderinger og gjenomføringer denne dagen. 

 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#20 - Prehospital trombolyse ved STEMI - Gjest: Dani Karlsen

August 29th, 2018

Dani Karlsen jobber i Nordlandssykehuset som Ambulansearbeider og Sykepleier. Jeg besøker Bodø ambulansestasjon  for å høre om erfaringer med prehospital trombolyse (PHT). 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#19 - Live fra Dattera til hagen med Ambulanseforum.

August 16th, 2018

Det beste fra en utsolgt lanseringsfest 20.02.2018. 

Du får høre Live Oftedahl, redaktør i Ambulanseforum, og meg intervjue Steinar Olsen, Nils Petter Oveland, Bjørn Jamtli, Lene Nybø og Finn Johansen.  Om fremtidens ambulansetjeneste, Ultralyd, erfaringer fra bachlor i prehospitalt arbeid, og om innsatsen i regjeringskvartalet 22 juli 2011.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#18 - Naloksonstudien - Gjest: Arne Skulberg og Tore Skålhegg

June 26th, 2018

 Nina- 1 stidien (NTNU Intranasal Naloxone Trial)

Arne og Tore presenterer Nina-1 studien. Et forskningsprosjekt om nalokson gitt IM eller Intranasalt. 

Arne Skulberg er anestesilege og forsker hos NAKOS og NTNU.

Tore Skålhegg er paremedic med over 30 års erfaring fra ambulansetjenesten i Oslo og som paramedic på legeambulansen i Oslo.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#17 - Opioid overdose - Gjest: Arne Skulberg og Tore Skålhegg

June 19th, 2018

Hva er Opioid overdose? Hva er virkning og bivirkning?Hvordan kan vi behandle disse paisentene best? 

Arne Skulberg er anestesilege og forsker hos NAKOS og NTNU.

Tore Skålhegg er paremedic med over 30 års erfaring fra ambulansetjenesten i Oslo og som paramedic på legeambulansen i Oslo. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#16 - Analgesi hos traumepasienter Innlandet SH - DEL 2 - Gjest: Lars Olav Fjose

June 12th, 2018

Jeg besøker anestesi og luftambulanselege Lars Olav Fjose på hans kontor på Gjøvik sykehus. Der de har et pågående prosjekt med intranasal smertelindring med bl.a opioider og anestetikum til traumepasientene.  I denne episoden snakker vi om Ketalar(ketamin) Del 2 av 2

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#15 - Analgesi hos traumepasienter Innlandet SH, DEL 1 - Gjest: Lars Olav Fjose

June 5th, 2018

Jeg besøker anestesi og luftambulanselege Lars Olav Fjose på hans kontor på Gjøvik sykehus. Der de har et pågående prosjekt med intranasal smertelindring med bl.a opioider og anestetikum til traumepasientene. Del 1 av 2

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#14 - Når en paramedic gjør en feilvurdering - Gjest: Thomas Green

May 29th, 2018

Thomas Green jobber som paramedic i OUS. Våren 2008 etter et rutineoppdrag gjorde Thomas en feilvurdering som endte i en advarsel fra helsetilsynet.  Hva kan vi lære av en paramedic som gjør en feilvurdering?

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#13 - Prehospital behandling av AKS - Gjest: Bjørn Bendz

May 22nd, 2018

Del 2 av 2 Akutt koronar syndrom, Hva er den prehospitale behandlingen av AKS? Hva gjør behandlingen? Vi er tilbake på Rikshospitalet hos overlege Bjørn Bendz. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

#12 - AKS - Gjest: Bjørn Bendz

May 15th, 2018

Hva er Akutt koronarsyndrom? Hva er tegn og symptomer? Jeg tar turen til Rikshospitalet i Oslo for å snakke med overlege i Kardiologi Bjørn Bendz.

Dette er del 1 av 2.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »