#16 - Analgesi hos traumepasienter Innlandet SH - DEL 2 - Gjest: Lars Olav Fjose

June 12th, 2018

Jeg besøker anestesi og luftambulanselege Lars Olav Fjose på hans kontor på Gjøvik sykehus. Der de har et pågående prosjekt med intranasal smertelindring med bl.a opioider og anestetikum til traumepasientene.  I denne episoden snakker vi om Ketalar(ketamin) Del 2 av 2

 
Share | Download(Loading)