#4 - NIHSS - Gjest: Maren Ranhoff Hov

March 13th, 2018

Hvordan undersøker nevrologen slagpasienten på sykehuset? 

Maren går igjennom NIHSS, en klinisk skår. 

 
Share | Download(Loading)