#21 - Operative utfordringer på Utøya - Gjest: Håvard Larsen

September 4th, 2018

Håvard jobber som paramedic i Veste Viken HF. Han var en av flere operative lederne for helsesiden på Utøya 22. juli 2011. Han gjorde ting der som gjorde at evakueringskjeden ble vellykket. Hva var de operative utfordringene denne dagen? Håvard tar oss med i sine operative vurderinger og gjenomføringer denne dagen. 

 

 
Share | Download(Loading)