#20 - Prehospital trombolyse ved STEMI - Gjest: Dani Karlsen

August 29th, 2018

Dani Karlsen jobber i Nordlandssykehuset som Ambulansearbeider og Sykepleier. Jeg besøker Bodø ambulansestasjon  for å høre om erfaringer med prehospital trombolyse (PHT). 

 
Share | Download(Loading)