#10 - Beredskapspunkter - Gjester: Oddbjørn Hagen og Thomas Christensen

May 1st, 2018

I 2016 startet Oslo universitetssykehus med beredskapspunkter på grunn av lav måloppnåelse på anbefalte responstider i deler Oslo. Hva er egentlig beredskapspunketer? Og hva har det egentlig å si for pasientene?  Jeg snakker med Oddbjørn Hagen og Thomas Christensen i OUS. 

 
Share | Download(Loading)