# 52- Erfaringsdeling fra London Air Ambulance - Gjest: Marius Rehn

November 12th, 2019

Marius Rehn er et tungt navn når det gjelder akuttmedisin.

I denne episoden deler han sine erfaringer fra London air Ambulance.

Les mer om episoden her https://www.dupusterforfort.com/

 

Annonsør for denne episoden er https://asap-norway.no

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

 

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

 

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

# 51 - Barbro Spillum - Forgiftninger med Giftinformasjonen

November 5th, 2019

Opptak fra NAKOSdagene 2019

Barbro spillum er senioirrådgiver i giftinformasjonen. I denne i dette foredraget snakker hun om giftinformasjonen og de vanligste forgiftningene. 

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

# 50 - Odd Martin Vallersnes - Primærlegen inn i akuttbehandlingen

October 17th, 2019

Opptakt fra NAKOSDAGENE 2019

Odd Martin Vallersnes er spesialist i allmenmedisin, forsker og legeskiftleder ved Legevakten i Oslo.

Han har svært lang erfaring fra Legevakten, og har forsket på akutt forgiftning ved misbruk i oslo.

I dette foredraget snakker han om hvordan legevakten med enkle grep kan ta  imot rusmiddeloverdoser, og når pasienten bør sendes til sykehus.

 
Share | Download(Loading)

# 49 - Arne Skulberg - Nalokson prosjektet

October 15th, 2019

Opptak fra NAKOSDAGENE 2019. 

Arne skulberg anestesilege og forsker, OUS og NTNU. Han har  tidligere har vært gjest i podkasten forteller om opioidoverdoser og nalokson studien .

I dette foredraget snakker han om hva som er så spesielt med opioidoverdosene og studien.

Foredraget er et opptak fra NAKOSDAGENE 2019

for mer info om studien se deres facebooksider:

https://www.facebook.com/groups/1331916596853204/

 

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2603541?fbclid=IwAR0HddzeVvRLguzm8FpX4Jl8Bjad53hK7l3PydRpRMT9_QxyHrhBnKONDAk

Share | Download(Loading)

#48 - Monica Thallinger - Syke barn i lavressursland

September 13th, 2019

Monica Thallinger er barnelege og har jobbet for Leger uten grenser lavressursland.

Hun deler utforinger med å jobbe med syke barn i land med lite ressurser.

Hun har skrevet sin doktoravhandling om resuscitering av nyfødte i livressursland og forbedring av maske-bag ventilering.

Opptaket er gjort under NAKOSDAGENE 2019

https://tidsskriftet.no/2018/03/doktoravhandlinger/forbedret-gjenoppliving-av-nyfodte-i-lavressursland

 

 

 

Share | Download(Loading)

#47 - Trond Nordseth - Operative utfordringer Hustadvika-hendelsen

September 4th, 2019

1373 personer var ombord på Viking Sky da cruiseskipet fikk motorstans klokken 14:00 lørdag 23.mars.

Trond Nordset er anestesilege på 330-skvadronen Ørlandet og er på vakt denne dagen.

Denne podcasten er et opptak fra NAKOSDAGENE 2019. 

Du finner også foredraget som video her 

Eller gå inn på https://www.dupusterforfort.com

Share | Download(Loading)

#46 - Et lite innblikk i London ambulance service - Gjest: Alison Blackly

August 6th, 2019

London ambulanse service tar årlig imot 2 millioner nødsamtaler årlig. De har mellom ca 400-500 enheter på på jobbe til en hver tid.

Alison Blakery holdt foredraget Quality control and continuous improvment under Nakosdagene i år. Jeg intervjuet hun for og høre om den prehospitale hverdagen i London og hva de gjør for å bli bedre på AMK sentralen i London.

Alison Blakely er head of 999 Quality and Continuous Improvement i London ambulance service.

 

https://www.dupusterforfort.com

Share | Download(Loading)

#45 - Kardialt lungeødem del 2 av 2 - Gjest: Erik Westnes

June 6th, 2019

Erik Westnes har tidligere vært med med i podkasten om innhalasjonskader. 

Gjennom veldig mange år har standard behandling både intra- og prehospitalt for lungeødem bestått av: Oksygen, 0,4mg Nitroglycerin, 2,5mg Morfin og 20mg Furosemid som gjerne gjentas til effekt. De som har CPAP har antakelig også tatt denne i bruk på disse pasientene. Har man jobbet prehospitalt i noen år, har man hatt sine lungeødemer å stri med. Noen har opplevd god effekt av denne behandlingen, andre vil hevde pasienten sjelden blir særlig bedre i den tiden vi har ansvaret for dem for levering på sykehus. Er dette riktig behandling? Hva sier forskningen?

Den amerikanske akuttlegen og foreleseren på University of Maryland, Amal Mattu, har lagt ut en flott forelesning der han går gjennom faktagrunnlaget for en moderne behandling av akutt lungeødem:

https://journals.lww.com/em-news/Pages/videogallery.aspx?videoId=166&autoPlay=true&fbclid=IwAR0Nm388JIydFbPqrSW97JVheBwk2juYsm5xCcWe_eEOEZ0D0lpMG1ioW6Y

ESC (European Society of Cariologists) har i sine retningslinjer og anbefalinger fra 2016 anbefalt at akuttbehandlingen er moden for revisjon. Se deres forslag her (2016: Acute and Chronic Heart Failure Guidelines):

https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/27/2129/1748921

Se særlig 12.3.1 og 12.3.3.

Her er enda litt flere linker til enkeltstudier som omhandler administrasjon av legemidler til lungeødempasienter:

Morfin:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18356349

https://tidsskriftet.no/2014/12/oversiktsartikkel/morfin-i-behandlingen-av-akutt-lungeodem

 

Furosemid:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2361377

 

Nitroglycerin:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17868954 

https://www.slideshare.net/drucsamal/hypertensive-acute-pulmonary-edema

https://www.ajconline.org/article/0002-9149(78)90736-1/abstract

 

Hva er prosedyrene dere og behandling behandling av disse pasientene hos deres Fortak? 

Bli med på diskusjonen på https://www.dupusterforfort.com

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

 
Share | Download(Loading)

#44 - Kardialt lungeødem del 1 av 2 - Gjest: Erik Westnes

June 4th, 2019

Erik Westnes har tidligere vært med med i podkasten om innhalasjonskader. 

I dagens episode skal vi snakke om fysiologien bak et hypertensivt lungeødem. 

Hva skjer i fysiologisk i det lille kretsløpet ved lungeødem og hvorfor oppstår lungeødem får du svar på i denne episoden. 

Erik har sitt daglige virke som Paramedic på 119 legeambulanse og sentrum ambulanse i Oslo 

del 2 diskuterer vi nåtidens behandling av denne pasientgruppen. 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

 
 

 

Share | Download(Loading)

#43 - Hypotermiforskeren - Gjest: Erik Sveberg Dietrichs

May 28th, 2019

Erik Sveberg Dietrichs er Lege, forsker på hypotermi og forfatter.

I denne episoden snakker vi generelt om hypotermi, oppvarming,  EKG rytmer ved hypotermi og hans forskning. 

I starten av episoden om boken hans ga ut i 2017  "På livets grense" denne finner du her: På livets grense

Rekommandert med Kristipher Schau og Erik Sveberg Dietrichs.

 

Vil du være med å støtte podkasten økonomisk kan du bidra her:

https://www.patreon.com/Dupusterforfort

Mvh Ole Kristian.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »